نگاهی به یک ربات انسان‌نمای پیشرفته

ربات آئولوس (Aeolus) که به افتخار نگهبان الهی بادها اینگونه نامگذاری شده است، نسل اول دستیار ربات خانگی است.

ربات آئولوس (Aeolus) که به افتخار نگهبان الهی بادها اینگونه نامگذاری شده است، نسل اول دستیار ربات خانگی است.

Radio Eram

FREE
VIEW