نگاهی به مهارت‌های ربات اطلس بوستون داینامیکس

آیا ربات‌های دارای دوپا و دو دست آماده کار در کنار انسان هستند؟ نه به طور کامل، اما همانطور که آخرین ویدئوهای بوستون داینامیکس نشان می‌دهد، ما در حال نزدیک‌تر شدن به این فرایند هستیم.

آیا ربات‌های دارای دوپا و دو دست آماده کار در کنار انسان هستند؟ نه به طور کامل، اما همانطور که آخرین ویدئوهای بوستون داینامیکس نشان می‌دهد، ما در حال نزدیک‌تر شدن به این فرایند هستیم.

Radio Eram

FREE
VIEW