نگاهی به سرنوشت فضاپیماهایی که به دورترین نقاط منظومه شمسی فرستاده شدند

فضاپیماهایی که به اعماق فضا سفر می‌کنند، نقش مهمی را در درک منظومه شمسی و جهان فراتر از آن بر عهده دارند. در این گزارش به بررسی فضاپیماهایی می‌پردازیم که به دورترین نقاط منظومه شمسی فرستاده شدند.

فضاپیماهایی که به اعماق فضا سفر می‌کنند، نقش مهمی را در درک منظومه شمسی و جهان فراتر از آن بر عهده دارند. در این گزارش به بررسی فضاپیماهایی می‌پردازیم که به دورترین نقاط منظومه شمسی فرستاده شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW