نگاهی به بنای خیال‌انگیزترین کتابخانه‌های جهان

کتابخانه‌ها، تنها محلی برای نگهداری کتاب‌ها، مجله‌ها، اسناد تاریخی و قدیمی نیستند، بلکه در حقیقت، گنجینه‌های علم و دانش بشری هستند. گاهی بنای کتابخانه‌ها، چنان زیبا و خیال‌انگیز یا چنان پیشرفته و مدرن طراحی شده‌اند که بازدیدکنندگان را ساعت‌ها محو معماری و زیبایی خیره‌کننده خود می‌کنند.

کتابخانه‌ها، تنها محلی برای نگهداری کتاب‌ها، مجله‌ها، اسناد تاریخی و قدیمی نیستند، بلکه در حقیقت، گنجینه‌های علم و دانش بشری هستند. گاهی بنای کتابخانه‌ها، چنان زیبا و خیال‌انگیز یا چنان پیشرفته و مدرن طراحی شده‌اند که بازدیدکنندگان را ساعت‌ها محو معماری و زیبایی خیره‌کننده خود می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW