نگاهی به برخی از مهم‌ترین فناوری‌های پزشکی در CES ۲۰۲۳

نمایشگاه الکترونیک مصرفی CES، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نمایشگاه‌های تجاری فناوری جهان است که شرکت‌های گوناگون در آن فناوری‌های جدید خود را به نمایش می‌گذارند. در میان فناوری‌های ارائه شده توسط شرکت‌ها، مجموعه‌ای از نوآوری‌ها به حوزه بهداشت و سلامت مربوط می‌شود.

نمایشگاه الکترونیک مصرفی CES، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نمایشگاه‌های تجاری فناوری جهان است که شرکت‌های گوناگون در آن فناوری‌های جدید خود را به نمایش می‌گذارند. در میان فناوری‌های ارائه شده توسط شرکت‌ها، مجموعه‌ای از نوآوری‌ها به حوزه بهداشت و سلامت مربوط می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW