نگارخانه‌های پایتخت رنگ طبیعت گرفتند

تهران- ایرنا- نمایشگاه‌های «نقش طبیعت»، «طبیعت امیدوار»، «دریاورد»، «هفت رنگ» و «آموزش، مهارت، اشتغال» در نگارخانه‌ها و مراکز فرهنگی هنری پایتخت برپاست.

تهران- ایرنا- نمایشگاه‌های «نقش طبیعت»، «طبیعت امیدوار»، «دریاورد»، «هفت رنگ» و «آموزش، مهارت، اشتغال» در نگارخانه‌ها و مراکز فرهنگی هنری پایتخت برپاست.

Radio Eram

FREE
VIEW