نُت پایانی علی

تهران- ایرنا- مدیر سابق امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خوانندش. علی اما نامش با موسیقی ایران گره خورده است و چه زود نُت پایانی را نواخت.

تهران- ایرنا- مدیر سابق امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خوانندش. علی اما نامش با موسیقی ایران گره خورده است و چه زود نُت پایانی را نواخت.

Radio Eram

FREE
VIEW