نوع کاملا جدیدی از درهم تنیدگی کوانتومی کشف شد

فیزیکدانان آزمایشگاه ملی بروکهاون(Brookhaven) نوع جدیدی از درهم‌تنیدگی کوانتومی را کشف کردند.

فیزیکدانان آزمایشگاه ملی بروکهاون(Brookhaven) نوع جدیدی از درهم‌تنیدگی کوانتومی را کشف کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW