نوازنده لرستانی: غربی‌ها به دنبال موسیقی نواحی و مقامی ایران هستند

گرگان - ایرنا – هنرمند موسیقی لرستان و نوازنده ساز تنبک گفت: غربی‌ها به دنبال موسیقی نواحی و مقامی ایران هستند اما در کشور خودمان نتوانستیم این هنر را به مردم معرفی کرده و ارزش و جایگاه موسیقی محلی را بشناسانیم.

گرگان – ایرنا – هنرمند موسیقی لرستان و نوازنده ساز تنبک گفت: غربی‌ها به دنبال موسیقی نواحی و مقامی ایران هستند اما در کشور خودمان نتوانستیم این هنر را به مردم معرفی کرده و ارزش و جایگاه موسیقی محلی را بشناسانیم.

Radio Eram

FREE
VIEW