نهنگ‌ها سلاح مخفی در مبارزه با تغییرات اقلیمی

دانشمندان می‌گویند، اندازه و طول عمر نهنگ‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا اثراتی قوی بر چرخه‌ی کربن داشته باشند و این موجودات عظیم‌الجثه می‌توانند یک سلاح مخفی در مقابله با تغییرات آب و هوایی باشند.

دانشمندان می‌گویند، اندازه و طول عمر نهنگ‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا اثراتی قوی بر چرخه‌ی کربن داشته باشند و این موجودات عظیم‌الجثه می‌توانند یک سلاح مخفی در مقابله با تغییرات آب و هوایی باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW