نهنگ‌ها روزانه ۱۰ میلیون قطعه میکروپلاستیک می‌خورند!

تحقیقات نشان می‌دهد که نهنگ‌ها روزانه ۱۰ میلیون قطعه میکروپلاستیک می‌خورند.

تحقیقات نشان می‌دهد که نهنگ‌ها روزانه ۱۰ میلیون قطعه میکروپلاستیک می‌خورند.

Radio Eram

FREE
VIEW