نهاد فدرال: حذف گاز روسیه به آلمان تقریباً جبران شده است

طبق داده‌های "آژانس شبکه فدرال"، صدور گاز از کشورهای نروژ، بلژیک و هلند جایگزین واردات ماهانه از روسیه شد‌ه‌اند. این نهاد فدرال، آمار گاز در آلمان را ارائه داده و می‌گوید، کمبود گاز روسیه تقریبا جبران شده است.روسیه پیش از جنگ علیه اوکراین، مقادیر زیادی گاز طبیعی به آلمان سرازیر می‌کرد. اما در اواخر تابستان ۲۰۲۲، کرملین، که مهم‌ترین تامین‌کننده گاز آلمان بود، صدور گاز را کاهش داد. بر اساس داده‌های "آژانس شبکه فدرال"، آلمان در حال حاضر تقریباً توانسته است این کمبود را جبران کند. حجم کمبود گاز با افزایش قابل توجه واردات از نروژ، هلند و بلژیک جایگزین شده است. این نتیجه، برگرفته از سند داخلی "آژانس شبکه فدرال" آلمان است که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است. بیشتر بخوانید: توافق بزرگ عراق و آلمان برای همکاری در صنایع گاز و تولید انرژی "آژانس شبکه فدرال" یک نهاد عالی مستقل به منظور نظارت بر فعالیت شبکه‌های برق، گاز، ارتباطات، پست و خطوط ریلی آلمان است. فعالیت این نهاد زیر نظر وزارت اقتصاد آلمان صورت می‌گیرد. پایانه‌های گاز ال‌ان‌جی در سواحل آلمان بر اساس این گزارش، آلمان از سال ۲۰۱۷ تا ..

طبق داده‌های "آژانس شبکه فدرال"، صدور گاز از کشورهای نروژ، بلژیک و هلند جایگزین واردات ماهانه از روسیه شد‌ه‌اند. این نهاد فدرال، آمار گاز در آلمان را ارائه داده و می‌گوید، کمبود گاز روسیه تقریبا جبران شده است.روسیه پیش از جنگ علیه اوکراین، مقادیر زیادی گاز طبیعی به آلمان سرازیر می‌کرد. اما در اواخر تابستان ۲۰۲۲، کرملین، که مهم‌ترین تامین‌کننده گاز آلمان بود، صدور گاز را کاهش داد. بر اساس داده‌های "آژانس شبکه فدرال"، آلمان در حال حاضر تقریباً توانسته است این کمبود را جبران کند. حجم کمبود گاز با افزایش قابل توجه واردات از نروژ، هلند و بلژیک جایگزین شده است. این نتیجه، برگرفته از سند داخلی "آژانس شبکه فدرال" آلمان است که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است. بیشتر بخوانید: توافق بزرگ عراق و آلمان برای همکاری در صنایع گاز و تولید انرژی "آژانس شبکه فدرال" یک نهاد عالی مستقل به منظور نظارت بر فعالیت شبکه‌های برق، گاز، ارتباطات، پست و خطوط ریلی آلمان است. فعالیت این نهاد زیر نظر وزارت اقتصاد آلمان صورت می‌گیرد. پایانه‌های گاز ال‌ان‌جی در سواحل آلمان بر اساس این گزارش، آلمان از سال ۲۰۱۷ تا پایان فوریه ۲۰۲۲ به طور متوسط ۷۷ تراوات ساعت گاز طبیعی در ماه از واردات ناخالص دریافت کرده است. این مقدار گاز برای پوشش مصرف ملی و پر کردن ذخایر استفاده می‌شد. در مقابل، واردات خالص از سپتامبر ۲۰۲۲ تا پایان ژانویه ۲۰۲۳، یعنی با حذف ارسال گاز روسیه، بالغ بر ۷۲.۷ تراوات ساعت در ماه بوده است. بیشتر بخوانید: افتتاح نخستین بندرگاه گاز طبیعی مایع در آلمان علاوه بر این، حدود چهار تراوات ساعت گاز طبیعی مایع از پایانه‌های جدید ال‌ان‌جی در سواحل آلمان در ژانویه ۲۰۲۳ وارد شبکه شده است. برای طبقه‌بندی مقادیر، طبق داده‌های آژانس شبکه فدرال، آلمان در کل سال ۲۰۲۱ حدود یک‌هزار تراوات ساعت گاز طبیعی مصرف کرده است. بر اساس این گزارش، آلمان گاز کمتری به کشورهای دیگر ارسال کرده و این کاهش به ویژه در مورد سوئیس صدق می‌کند. واردات ۴۱ تراوات ساعت از نروژ بر اساس این سند، از سال ۲۰۱۷ تا پایان فوریه ۲۰۲۲ هر ماه به طور متوسط ۲۶ تراوات ساعت گاز طبیعی از نروژ به آلمان جریان داشته است. پس از توقف صدور گاز روسیه، این میزان به ۴۱ تراوات ساعت رسیده و واردات خالص از هلند از ۲ به ۲۵ تراوات ساعت افزایش یافته است. بیشتر بخوانید: آلمان و قطر بر سر قرارداد گاز مایع به توافق رسیدند با بلژیک، جریان گاز قبل از جنگ، با حجم متوسط ماهانه حدود ۲ تراوات ساعت در هر دو جهت، متعادل بوده است. از سپتامبر سال گذشته، حدود ۲۳ تراوات ساعت گاز طبیعی در هر ماه فقط در یک جهت، از بلژیک به آلمان، سرازیر شده است. هشدارها برای زمستان بعد به قوت خود باقی است آژانس شبکه فدرال همچنان عرضه گاز در آلمان را "پایدار" ارزیابی می‌کند. اخیرا در گزارش‌های روزانه این نهاد از وضعیت گاز آمده است: «امنیت در تأمین گاز تضمین شده است.» در غین حال، این نهاد فدرال رفع هشدار نکرده و یادآور شده که تدارکات برای زمستان ۲۰۲۳/۲۰۲۴ همچنان یک چالش کلیدی است. بنابراین صرفه‌جویی در گاز همچنان از اهمیت برخوردار است.

Radio Eram

FREE
VIEW