نمونه‌های مریخ در چنگ مریخ‌نورد «استقامت»

مریخ‌نورد استقامت به تازگی مجموعه‌ تصاویری از لوله‌های حاوی نمونه‌های ذخیره‌شده از سیاره مریخ را به نمایش گذاشته است.

مریخ‌نورد استقامت به تازگی مجموعه‌ تصاویری از لوله‌های حاوی نمونه‌های ذخیره‌شده از سیاره مریخ را به نمایش گذاشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW