نمونه‌های ماه از خاستگاه خود دیدن کردند

فضاپیمای آرتمیس ۱ ناسا، نمونه‌هایی از خاک قمر زمین را که طی ماموریت آپولو ۱۱ به زمین آورده شده بود، به سمت ماه بازگرداند.

فضاپیمای آرتمیس ۱ ناسا، نمونه‌هایی از خاک قمر زمین را که طی ماموریت آپولو ۱۱ به زمین آورده شده بود، به سمت ماه بازگرداند.

Radio Eram

FREE
VIEW