نمای کامل سیاره ما در نخستین نمای کامل ثبت‌شده با یک ماهواره رصد زمین

یک ماهواره رصد زمین در نخستین نمای کاملی که از سیاره ما ثبت کرده است، جزئیات دقیقی را از آن نشان می‌دهد.

یک ماهواره رصد زمین در نخستین نمای کاملی که از سیاره ما ثبت کرده است، جزئیات دقیقی را از آن نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW