نمای شگرف زمین از منظر ایستگاه فضایی بین‌المللی

دو فضانورد روس به تازگی یک پیاده‌روی فضایی موفقیت‌آمیز در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام داده‌اند و ناسا فیلم‌های قابل توجهی از این ماموریت منتشر کرده است.

دو فضانورد روس به تازگی یک پیاده‌روی فضایی موفقیت‌آمیز در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام داده‌اند و ناسا فیلم‌های قابل توجهی از این ماموریت منتشر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW