نماینده خمینی‌شهر اصفهان: عمامه‌پرانی بازی کردن با دم شیر است

نماینده خمینی‌شهر اصفهان: عمامه‌پرانی بازی کردن با دم شیر است نماینده خمینی‌شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که «عمامه‌پرانی» از سر روحانیون «بازی کردن با دم شیر است و کسانی که چنین کاری می‌کنند بدانند نتیجه عمل‌شان را خواهند دید». محمدتقی نقدعلی در اظهاراتی که پایگاه خبری «رویداد ۲۴» بازتاب داده، حرکت اعتراضی عمامه‌پرانی را که طی هفته‌های اخیر از سوی معترضان در ایران انجام می‌شود «توطئه شیاطین» خوانده است. او افزود: «کسانی که چنین کاری کردند باید بدانند امام علما و روحانیون آقا امام حسین نه تنها عمامه‌اش را پراندند، بلکه سر را هم به‌همراه عمامه پراندند.» این نماینده مجلس همچنین مدعی شده که «ممکن است روحانیون مدارا کنند و حوصله به خرج بدهند اما کسانی که با دم شیر بازی می‌کنند بدانند نتیجه عمل‌شان را خواهند دید». او توضیح بیشتری در این‌باره نداده است. در اعتراضات سراسری در ایران، معترضان شعارهایی علیه آخوندها سر می‌دهند و بر اساس ویدئوهایی که منتشر شده است، برخی از آن‌ها عمامه‌ را از سر آخوندها پرت می‌کنند که این حرکت اعتراضی به «عمامه‌پرانی» معروف شده است. رسانه‌ها و منابع ..

نماینده خمینی‌شهر اصفهان: عمامه‌پرانی بازی کردن با دم شیر است محمدتقی نقدعلی، حرکت عمامه‌پرانی را که طی هفته‌های اخیر از سوی معترضان در ایران انجام می‌شود، «توطئه شیاطین» دانست

نماینده خمینی‌شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که «عمامه‌پرانی» از سر روحانیون «بازی کردن با دم شیر است و کسانی که چنین کاری می‌کنند بدانند نتیجه عمل‌شان را خواهند دید».

محمدتقی نقدعلی در اظهاراتی که پایگاه خبری «رویداد ۲۴» بازتاب داده، حرکت اعتراضی عمامه‌پرانی را که طی هفته‌های اخیر از سوی معترضان در ایران انجام می‌شود «توطئه شیاطین» خوانده است.

او افزود: «کسانی که چنین کاری کردند باید بدانند امام علما و روحانیون آقا امام حسین نه تنها عمامه‌اش را پراندند، بلکه سر را هم به‌همراه عمامه پراندند.»

این نماینده مجلس همچنین مدعی شده که «ممکن است روحانیون مدارا کنند و حوصله به خرج بدهند اما کسانی که با دم شیر بازی می‌کنند بدانند نتیجه عمل‌شان را خواهند دید». او توضیح بیشتری در این‌باره نداده است.

در اعتراضات سراسری در ایران، معترضان شعارهایی علیه آخوندها سر می‌دهند و بر اساس ویدئوهایی که منتشر شده است، برخی از آن‌ها عمامه‌ را از سر آخوندها پرت می‌کنند که این حرکت اعتراضی به «عمامه‌پرانی» معروف شده است.

رسانه‌ها و منابع خبری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از بازداشت دو نفر در شهرهای تهران و بابل به این اتهام خبر دادند.

Radio Eram

FREE
VIEW