نمایش شاهکار پیکرترش ایتالیایی برای نخستین بار در انگلیس

تهران-ایرنا- مجسمه مرمری «داود» شاهکار «دوناتلو» پیکرتراش ایتالیایی، اوایل سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار در انگلستان به نمایش درمی آید.

تهران-ایرنا- مجسمه مرمری «داود» شاهکار «دوناتلو» پیکرتراش ایتالیایی، اوایل سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار در انگلستان به نمایش درمی آید.

Radio Eram

FREE
VIEW