نمایش سرنوشت نهایی خورشید در سحابی پروانه

شرایطی که «سحابی پروانه» پشت سر گذاشته است، نمونه جالبی از اتفاقاتی هستند که خورشید قرار است با آنها روبه‌رو شود.

شرایطی که «سحابی پروانه» پشت سر گذاشته است، نمونه جالبی از اتفاقاتی هستند که خورشید قرار است با آنها روبه‌رو شود.

Radio Eram

FREE
VIEW