نمایش تئاتر اربعین در ماکو

تئاتر اربعین که روایت روزهای بعد از عاشوراست، در ماکو به روی صحنه رفت.

تئاتر اربعین که روایت روزهای بعد از عاشوراست، در ماکو به روی صحنه رفت.

Radio Eram

FREE
VIEW