نمایشگاه گروهی هنرمندان تجسمی اوکراینی از پیامدهای جنگ

تهران- ایرنا- ۲۶ هنرمند تجسمی اوکراینی در قالب یک نمایشگاه گروهی در ایالت ماساچوست آمریکا، وحشت، خشم، اندوه و امید ناشی از جنگ را به تصویر کشیدند.

تهران- ایرنا- ۲۶ هنرمند تجسمی اوکراینی در قالب یک نمایشگاه گروهی در ایالت ماساچوست آمریکا، وحشت، خشم، اندوه و امید ناشی از جنگ را به تصویر کشیدند.

Radio Eram

FREE
VIEW