نمایشگاه کاریکاتور «تاریخ تلخ» به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی گشایش یافت

تهران- ایرنا- نمایشگاه کاریکاتور «تاریخ تلخ» همزمان با سالروز تسخیرلانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در نگاه گذر فرهنگسرای اخلاق گشایش یافت.

تهران- ایرنا- نمایشگاه کاریکاتور «تاریخ تلخ» همزمان با سالروز تسخیرلانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در نگاه گذر فرهنگسرای اخلاق گشایش یافت.

Radio Eram

FREE
VIEW