نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ آغاز شد

نمایشگاه فناوری CES پس از دو سال درگیری جهان با کووید-۱۹ بار دیگر با شکوه سابق پا به عرصه گذاشته است.

نمایشگاه فناوری CES پس از دو سال درگیری جهان با کووید-۱۹ بار دیگر با شکوه سابق پا به عرصه گذاشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW