نمایشگاه سرامیک و شیشه در موزه آبگینه تهران برپا شد

تهران - ایرنا - مدیرموزه آبگینه و سفالینه ایران گفت: نمایشگاه انفرادی «فهیمه حیدری» از ۲۰ خرداد ماه، همزمان با روز جهانی صنایع دستی دایر و مدعوین تا پایان خردادماه می‌توانند با حضور در محل حوضخانه این موزه، از این آثار نفیس و مدرن دیدن کنند.

تهران – ایرنا – مدیرموزه آبگینه و سفالینه ایران گفت: نمایشگاه انفرادی «فهیمه حیدری» از ۲۰ خرداد ماه، همزمان با روز جهانی صنایع دستی دایر و مدعوین تا پایان خردادماه می‌توانند با حضور در محل حوضخانه این موزه، از این آثار نفیس و مدرن دیدن کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW