نقطه تمایز یک رویداد هنری در بخش خصوصی

تهران- ایرنا- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نمونه‌هایی از رویدادها و تحولاتی است که بخشی از اجزای هویت فرهنگی مردم امروز را تشکیل داده است؛ بی‌تردید این رخدادها تاثیر به سزایی در خلق آثار هنرمندان داشته است، به گونه‌ای که می‌توان تاریخ هنرایران را به دو دوره هنر قبل و بعد از پیروزی انقلاب تقسیم کرد.

تهران- ایرنا- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نمونه‌هایی از رویدادها و تحولاتی است که بخشی از اجزای هویت فرهنگی مردم امروز را تشکیل داده است؛ بی‌تردید این رخدادها تاثیر به سزایی در خلق آثار هنرمندان داشته است، به گونه‌ای که می‌توان تاریخ هنرایران را به دو دوره هنر قبل و بعد از پیروزی انقلاب تقسیم کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW