نقص فنی تلسکوپ فضایی «جیمز وب» رفع شد

با تلاش دانشمندان ناسا و آژانس فضایی کانادا، تلسکوپ فضایی وب به حالت عملیاتی کامل خود بازگشت.

با تلاش دانشمندان ناسا و آژانس فضایی کانادا، تلسکوپ فضایی وب به حالت عملیاتی کامل خود بازگشت.

Radio Eram

FREE
VIEW