نقش کلیدی میکروبیوم روده در شکل‌گیری متابولوم

محققان مؤسسه زیست‌شناسی سیستم‌ها (ISB) آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند که میکروبیوم روده نقش کلیدی در شکل دادن متابولوم ما دارد.

محققان مؤسسه زیست‌شناسی سیستم‌ها (ISB) آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند که میکروبیوم روده نقش کلیدی در شکل دادن متابولوم ما دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW