نقش چشمگیر انگور در پیشگیری از سرطان پوست

یافته‌های اخیر پژوهشگران دانشگاه وسترن نیو انگلند نشان داده است که خوردن انگور می‌تواند به پیشگیری از آفتاب سوختگی و سرطان پوست کمک کند.

یافته‌های اخیر پژوهشگران دانشگاه وسترن نیو انگلند نشان داده است که خوردن انگور می‌تواند به پیشگیری از آفتاب سوختگی و سرطان پوست کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW