نقش هوش مصنوعی در ایجاد یک اقتصاد نامحدود

با پیشرفت هوش مصنوعی و مشاهده تاثیر روزافزون آن در زمینه‌های گوناگون، این ایده مطرح شده است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به شکل‌گیری یک اقتصاد بی‌حدومرز در آینده کمک کند.

با پیشرفت هوش مصنوعی و مشاهده تاثیر روزافزون آن در زمینه‌های گوناگون، این ایده مطرح شده است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به شکل‌گیری یک اقتصاد بی‌حدومرز در آینده کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW