نقش مهم یک قارچ خاص در تقویت حافظه

محققان استرالیایی به تازگی یک ترکیب فعال که روند رشد عصب‌ها را تقویت می‌کند در قارچی موسوم به «یال شیر» کشف کردند.

محققان استرالیایی به تازگی یک ترکیب فعال که روند رشد عصب‌ها را تقویت می‌کند در قارچی موسوم به «یال شیر» کشف کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW