نقش مهم تنفس در شکل‌گیری مغز

محققان دانشگاه آرهوس دانمارک در مطالعه اخیرشان به بررسی اینکه چگونه تنفس مغز ما را شکل می‎‌دهد، پرداخته‌اند.

محققان دانشگاه آرهوس دانمارک در مطالعه اخیرشان به بررسی اینکه چگونه تنفس مغز ما را شکل می‎‌دهد، پرداخته‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW