نقاشی تقلبی بعد از یک قرن؛ شاهکار «رامبرانت» از کار در آمد

تهران- ایرنا- تابلوی نقاشی‌ «برافراشتن صلیب» که به عنوان اثری تقلبی شناخته می‌شد و قریب به یک قرن در گوشه موزه لاهه هلند خاک می خورد با بررسی های اخیر مشخص شد که از تابلوهای ارزشمند «رامبرانت» نقاش برجسته هلندی است.

تهران- ایرنا- تابلوی نقاشی‌ «برافراشتن صلیب» که به عنوان اثری تقلبی شناخته می‌شد و قریب به یک قرن در گوشه موزه لاهه هلند خاک می خورد با بررسی های اخیر مشخص شد که از تابلوهای ارزشمند «رامبرانت» نقاش برجسته هلندی است.

Radio Eram

FREE
VIEW