نظر بیل گیتس درباره آینده ChatGPT

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت بزرگ مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین افراد جهان به تازگی از سه روشی که فکر می‌کند ChatGPT و هوش مصنوعی می‌تواند برای مردم مفید باشد، نام برده است.

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت بزرگ مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین افراد جهان به تازگی از سه روشی که فکر می‌کند ChatGPT و هوش مصنوعی می‌تواند برای مردم مفید باشد، نام برده است.

Radio Eram

FREE
VIEW