نظریه جدیدی در مورد وجود آب در قمر مشتری

پژوهشگران آمریکایی با کمک یک مدل رایانه‌ای، آنچه را که پس از برخورد یک دنباله‌دار یا سیارک به پوسته یخی قمر مشتری اتفاق می‌افتد، شبیه‌سازی کرده‌اند.

پژوهشگران آمریکایی با کمک یک مدل رایانه‌ای، آنچه را که پس از برخورد یک دنباله‌دار یا سیارک به پوسته یخی قمر مشتری اتفاق می‌افتد، شبیه‌سازی کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW