نظارت بر تغییرات جوی با یک فناوری جدید

تغییرات جوی از دهه ۱۹۵۰ به طور مکررتر و شدیدتری رخ داده است و کارشناسان بین‌المللی آب‌شناسی از فناوری جدیدی برای نقشه برداری از مناطق گرم‌تر و خشک‌تری که تحت تغییرات جوی هستند، استفاده می‌کنند.

تغییرات جوی از دهه ۱۹۵۰ به طور مکررتر و شدیدتری رخ داده است و کارشناسان بین‌المللی آب‌شناسی از فناوری جدیدی برای نقشه برداری از مناطق گرم‌تر و خشک‌تری که تحت تغییرات جوی هستند، استفاده می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW