نشان شجاعت «آکسی» در سال ۲۰۲۲ به ولودیمیر زلنسکی و مسیح علی‌نژاد اهدا شد

نشان شجاعت «آکسی» برای سال ۲۰۲۲ به مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و کنشگر ایرانی حقوق بشر، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهوری اوکراین، رسید.

نشان شجاعت «آکسی» برای سال ۲۰۲۲ به مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و کنشگر ایرانی حقوق بشر، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهوری اوکراین، رسید.

Radio Eram

FREE
VIEW