نسل جدید هواپیمای الکتریکی در راه است

اخیرا دو شرکت «Stellantis »و «Archer» قراردادی را برای تولید نسل جدید هواپیمای الکتریکی امضا کرده‌اند.

اخیرا دو شرکت «Stellantis »و «Archer» قراردادی را برای تولید نسل جدید هواپیمای الکتریکی امضا کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW