نسل جدید موشک‌های چینی سال ۲۰۲۷ به پرواز درمی‌آیند

یک طراح موشک چینی گفته است انتظار می‌رود نسل بعدی موشک سرنشین‌دار چینی برای ارسال فضانوردان به ماه پرواز اولیه خود را در حدود سال ۲۰۲۷ انجام دهد.

یک طراح موشک چینی گفته است انتظار می‌رود نسل بعدی موشک سرنشین‌دار چینی برای ارسال فضانوردان به ماه پرواز اولیه خود را در حدود سال ۲۰۲۷ انجام دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW