نسل جدید ماهواره‌های استارلینک امروز پرتاب می‌شوند

شرکت فضایی اسپیس‌ایکس امروز، چهارشنبه(۲۸ دسامبر) اولین گروه از ماهواره‌های نسل جدید استارلینک را به فضا می‌فرستد و این رویداد به صورت زنده پخش خواهد شد.

شرکت فضایی اسپیس‌ایکس امروز، چهارشنبه(۲۸ دسامبر) اولین گروه از ماهواره‌های نسل جدید استارلینک را به فضا می‌فرستد و این رویداد به صورت زنده پخش خواهد شد.

Radio Eram

FREE
VIEW