نسخه پشتیبان «سایوز» تا پیش از فوریه به «ایستگاه فضایی بین‌المللی» نمی‌رسد

با توجه به نشت کپسول روسی «سایوز» قرار است یک نسخه پشتیبان برای بازگرداندن خدمه «ایستگاه فضایی بین‌المللی» به زمین آماده شود اما سایوز پشتیبان تا پیش از فوریه به ایستگاه نخواهد رسید.

با توجه به نشت کپسول روسی «سایوز» قرار است یک نسخه پشتیبان برای بازگرداندن خدمه «ایستگاه فضایی بین‌المللی» به زمین آماده شود اما سایوز پشتیبان تا پیش از فوریه به ایستگاه نخواهد رسید.

Radio Eram

FREE
VIEW