نرگس محمدی از اوین: از کشتار زنان به کشتار کودکان هم رسیده‌اند اما مقاومت مردم ادامه دارد

نرگس محمدی در نامه‌ای به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار «مستندسازی کشتار و سرکوب» معترضان به دست حکومت جمهوری اسلامی و «نظارت دائمی» این شورا بر رفتار حکومت ایران شد.

نرگس محمدی در نامه‌ای به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار «مستندسازی کشتار و سرکوب» معترضان به دست حکومت جمهوری اسلامی و «نظارت دائمی» این شورا بر رفتار حکومت ایران شد.

Radio Eram

FREE
VIEW