نخ‌هایی که برق تولید می‌کنند!

الیاف جدیدی توسعه یافته‌اند که می‌توان با پیچ و تاب دادن آنها برق تولید کرد.

الیاف جدیدی توسعه یافته‌اند که می‌توان با پیچ و تاب دادن آنها برق تولید کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW