نخست‌وزیر فرانسه استعفا داد

ژان کاستکس پس از دو سال سرپرستی کابینه، از مقام خود استعفا داد. جانشین او الیزابت بورن، وزیر کار فعلی خواهد بود.همانطور که انتظار می‌رفت ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه استعفای خود را اعلام کرد. این خبر را روز دوشنبه، ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت) کاخ الیزه منتشر کرد. رسم این است که پس از هر انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینه استعفا می دهند. دو سال پیش انتصاب کاستکس ۶۱ ساله به نخست‌وزیری تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخت، زیرا او آن زمان بخشدار یک منطقه کوچک در پیرنه بود. البته او در دوران ریاست جمهوری سارکوزی پست‌های مهم‌تری داشت. شاید به همین دلیل توانست بدون هیاهو، رئیس‌جمهور را در دو سال پردردسر در سایه کرونا همراهی کند. به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید با استعفای کاستکس تمام اعضای کابینه برکنار می‌شوند و راه را برای تشکیل یک کابینه جدید باز می‌کنند. جانشین کاستکس هم روز دوشنبه معرفی شد. کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون الیزابت بورن، وزیر کار دولت فعلی را به عنوان جانشین ژان کاستکس معرفی کرده است. به این ترتیب برای دومین بار در تاریخ فرانسه یک زن ریاس..

ژان کاستکس پس از دو سال سرپرستی کابینه، از مقام خود استعفا داد. جانشین او الیزابت بورن، وزیر کار فعلی خواهد بود.همانطور که انتظار می‌رفت ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه استعفای خود را اعلام کرد. این خبر را روز دوشنبه، ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت) کاخ الیزه منتشر کرد. رسم این است که پس از هر انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینه استعفا می دهند. دو سال پیش انتصاب کاستکس ۶۱ ساله به نخست‌وزیری تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخت، زیرا او آن زمان بخشدار یک منطقه کوچک در پیرنه بود. البته او در دوران ریاست جمهوری سارکوزی پست‌های مهم‌تری داشت. شاید به همین دلیل توانست بدون هیاهو، رئیس‌جمهور را در دو سال پردردسر در سایه کرونا همراهی کند. به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید با استعفای کاستکس تمام اعضای کابینه برکنار می‌شوند و راه را برای تشکیل یک کابینه جدید باز می‌کنند. جانشین کاستکس هم روز دوشنبه معرفی شد. کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون الیزابت بورن، وزیر کار دولت فعلی را به عنوان جانشین ژان کاستکس معرفی کرده است. به این ترتیب برای دومین بار در تاریخ فرانسه یک زن ریاست کابینه را به‌عهده می‌گیرد.

Radio Eram

FREE
VIEW