نخستین گام‌های کودک مبتلا به فلج مغزی با کمک یک اسکلت رباتیک

یک اسکلت رباتیک توانست به یک کودک مبتلا به فلج مغزی کمک کند تا نخستین گام‌های خود را بردارد.

یک اسکلت رباتیک توانست به یک کودک مبتلا به فلج مغزی کمک کند تا نخستین گام‌های خود را بردارد.

Radio Eram

FREE
VIEW