نخستین کشور اروپایی رسما پایان همه‌گیری کروناویروس را اعلام کرد

اسلوونی، نخستین کشور اروپایی‌ست، که به‌طور رسمی پایان همه‌گیری کروناویروس را اعلام کرده و قرار است کنترل‌های مرزی را نیز تا حدی کاهش دهد. طی دو هفته گذشته کم‌تر از هفت مورد ابتلای روزانه در اسلوونی تائید شده‌است.

اسلوونی، نخستین کشور اروپایی‌ست، که به‌طور رسمی پایان همه‌گیری کروناویروس را اعلام کرده و قرار است کنترل‌های مرزی را نیز تا حدی کاهش دهد. طی دو هفته گذشته کم‌تر از هفت مورد ابتلای روزانه در اسلوونی تائید شده‌است.

Radio Eram

FREE
VIEW