نخستین پیاده‌روی فضایی ماموریت «شنژو ۱۵» چین انجام شد

خدمه ماموریت «شنژو ۱۵» چین، نخستین پیاده‌روی فضایی را بیرون از ایستگاه فضایی «تیانگونگ» انجام دادند.

خدمه ماموریت «شنژو ۱۵» چین، نخستین پیاده‌روی فضایی را بیرون از ایستگاه فضایی «تیانگونگ» انجام دادند.

Radio Eram

FREE
VIEW