نخستین پرتاب موشک «الکترون» از خاک آمریکا انجام شد

موشک «الکترون» شرکت «راکت لب» برای نخستین بار از خاک آمریکا پرتاب شد.

موشک «الکترون» شرکت «راکت لب» برای نخستین بار از خاک آمریکا پرتاب شد.

Radio Eram

FREE
VIEW