«نخستین نگاه» شنیدنی شد

تهران- ایرنا- موسیقی گفتار «نخستین نگاه» سروده فریدون مشیری با صدای مهرداد محمدپور اجرا شد.

تهران- ایرنا- موسیقی گفتار «نخستین نگاه» سروده فریدون مشیری با صدای مهرداد محمدپور اجرا شد.

Radio Eram

FREE
VIEW