نخستین ماموریت «راکت لب» از خاک آمریکا ۲۳ ژانویه انجام می‌شود

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، نخستین ماموریت شرکت «راکت لب» از خاک آمریکا کمتر از دو هفته دیگر انجام خواهد شد.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، نخستین ماموریت شرکت «راکت لب» از خاک آمریکا کمتر از دو هفته دیگر انجام خواهد شد.

Radio Eram

FREE
VIEW