نخستین فضانورد هلندی‌تبار در ۹۰ سالگی درگذشت

"لودویک ون دن برگ" که به عنوان نخستین فضانورد هلندی‌تبار، رشد کریستال را از داخل شاتل فضایی "چلنجر" بررسی کرده بود، در ۹۰ سالگی درگذشت.

"لودویک ون دن برگ" که به عنوان نخستین فضانورد هلندی‌تبار، رشد کریستال را از داخل شاتل فضایی "چلنجر" بررسی کرده بود، در ۹۰ سالگی درگذشت.

Radio Eram

FREE
VIEW